ContactFAQVoorwaardenPrivacy

Uitleg

De online urenregistratie van Horan biedt op dit moment de volgende mogelijkheden:

 • Urenregistratie

  Met de urenregistratie kunt u registreren hoeveel tijd er besteed is aan bepaalde projecten of bepaalde werkzaamheden. De registratie wordt per dag vastgelegd en kan eventueel door een beheerder geakkoordeerd worden. Zodoende kunt u tijd beheren en inzicht verkrijgen in inspanningen die geleverd zijn voor bepaalde werkzaamheden.

  Naast het registreren van uren kunnen uren ook geregistreerd worden middels tijd. D.w.z. dat op dagelijkse basis per project ook start- en eindtijden geregistreerd kunnen worden. De urenregistratie zal deze tijdregistratie dan verwerken in de urenstaten.

 • Beheer van medewerkers

  Na registratie bestaat er 1 gebruiker binnen uw systeem. Deze gebruiker is beheerder en kan indien dit wenselijk is meerdere beheerders of medewerkers aanmaken. Zodoende kunt u dus binnen uw systeem meerdere gebruikers uren laten registreren.

 • Beheer van relaties

  Horan heeft ook een (vooralsnog) beperkte mogelijkheid tot relatiebeheer. U kunt dus klanten toevoegen en zodoende per klant uren registreren.

 • Beheer van projecten

  Binnen relaties is het mogelijk om projecten te benoemen. Er kunnen ook projecten gemaakt worden die los staan van klanten zoals 'Algemene werkzaamheden'. Gebruikers kunnen dus uren registreren op projectbasis.

 • Overzichten

  Het uiteindelijke doel van de urenregistratie is overzicht verkrijgen. Dit is binnen Horan mogelijk middels diverse (grafische) overzichten die op basis van bepaalde criteria gegenereerd kunnen worden.


 • Ondersteuning

  Voor elk onderdeel is binnen het systeem een heldere handleiding samengesteld die u als gebruiker verder op weg kan helpen. Daarnaast kunnen middels een intern forum en een contactformulier de nodige vragen aan een van de medewerkers van Horan gesteld worden. Zodoende heeft u geen opleiding nodig om goed te kunnen registeren binnen de urenregistratie.


Mocht u na het lezen van de mogelijkheden binnen Horan nog vragen hebben dan kunt u deze middels het contactformulier stellen. U kunt de urenregistratie van Horan ook direct uitproberen.

Schermvoorbeelden

UrenverantwoordingUrenverantwoording middels tijdAkkorderen urenstatenRapportageStatistieken©2010 Horan. Alle rechten voorbehouden