ContactFAQVoorwaardenPrivacy

Overal en altijd bereikbaar

Het voordeel van een online urenregistratiesysteem is het feit dat deze middels het internet altijd en overal toegankelijk is. Zodra u verbinding heeft met het internet kunt u, ongeacht uw lokatie, uren registreren en inzien.

Daarnaast geen lastige installaties en updates, sterker nog, u kunt direct starten met Horan.

Export naar ExcelAlle geregistreerde uren kunnen naar Excel uitgespoeld worden. Op deze wijze kunt u uw rapportages naar eigen inzicht verder bewerken of de gegevens op andere wijze hergebruiken.

Urenregistratie

Met de urenregistratie kunt u registreren hoeveel tijd er besteed is aan bepaalde projecten of andere zaken zoals verlof en verzuim. De registratie wordt per dag vastgelegd en kan eventueel door een beheerder geakkoordeerd worden. Middels diverse soorten rapportages kan vervolgens inzicht verkregen worden deze registraties. Tevens wordt voorzien in een uitspoel naar Excel waardoor verdere bewerking eventueel ook daarin voortgezet kan worden.


Schermvoorbeeld urenverantwoording

Uren kunnen middels overzichtelijke schermen ingevoerd worden. Middels een simpele handeling kunnen projecten makkelijk aan een urenstaat toegevoegd worden. Het registreren van uren wordt hiermee wel heel erg makkelijk!

Tijdregistratie

Naast het registreren van uren kunnen uren ook geregistreerd worden middels tijdstaten. D.w.z. dat op dagelijkse basis per project ook start- en eindtijden geregistreerd kunnen worden. Daarnaast kan per registratie ook een opmerking vastgelegd worden die later ook in rapportages e.d. getoond kan worden.


Schermvoorbeeld urenverantwoording op basis van tijd

©2010 Horan. Alle rechten voorbehouden